STANDINGS
【2014-09-30】
隊獎項:小組 冠、亞、季軍獎杯。冠、亞、季軍球隊的球員會獲獎盃和獎牌
季後賽 總冠軍 球員會獲獎盃和獎牌
【2014-09-30】
個人獎項: 小組 設有得分王,助攻王,籃板王,偷波王, 封波王, 效能王和三分王
另增設 季後賽最有價值球員(MVP)

• 高主教書院校友籃球聯賽
POS TEAM P W D L PG PA PD PTS STREAK
1 AUKA 6 5 1 0 272 146 126 17 W 4
2 SBC 6 4 1 1 167 164 3 15 W 2
3 RCBU 5 4 0 1 233 158 75 13 W 4
4 HERO 5 3 0 2 157 180 -23 11 L 2
5 3叔 7 1 0 6 210 305 -95 9 L 4
6 NWO 4 2 0 2 171 130 41 8 L 1
7 RAMONDI93ns 3 1 0 2 107 90 17 5 L 1
8 高記74 3 1 0 2 85 137 -52 5 L 2
9 RC99ers 5 0 0 5 140 232 -92 5 L 5

*聯賽規則為勝者勝,若相同分數將計算對賽得失球

• 得分王 POINTS
隊伍 姓名 總得分
AUKA Raymond 63
3叔 Ray 59
RCBU Victor Sze 54
RC99ers Tong Baldwin 46
RC99ers Yu Wai Lee 45
     

• 三分王 3-POINTERS
隊伍 姓名 總累積
RC99ers Tong Baldwin 8
RCBU Victor Sze 8
AUKA Chung 7
SBC Tommy 6
RCBU Tsun Yeung Tsang 6
     

• 助攻王 ASSISTS
隊伍 姓名 總累積
AUKA Chung 15
3叔 Sam 12
RCBU Chris Cheung 11
3叔 Ray 10
HERO Tsang Justin 10
     

• 籃板王 REBOUNDS
隊伍 姓名 總累積
3叔 Ray 75
AUKA Raymond 50
RCBU Lau Wing Kit 40
AUKA Jeremy 37
RCBU Tsun Yeung Tsang 36
     

• 封波王 BLOCKS
隊伍 姓名 總累積
RAMONDI93ns Wicky Lam 6
NWO Fung Hao Wing Victor 5
AUKA Raymond 3
3叔 Ray 3
RAMONDI93ns Eddie Lau 2
     

• 偷波王 STEALS
隊伍 姓名 總累積
RCBU Victor Sze 13
RCBU Chris Cheung 12
AUKA Chung 12
AUKA Raymond 10
3叔 Sam 10
     

• 效能王 EFFICIENCY
隊伍 姓名 總累積
3叔 Ray 84
AUKA Raymond 83
RCBU Lau Wing Kit 58
RCBU Chris Cheung 52
NWO Ng King Wah Kevin 48
     
   
 
    Contact us | enquiry@sportarts.hk Copyright © 2018 Sportarts Basketball League. All rights reserved.