Sportarts Basketball League

RESULTS & LEAGUES

• LATEST SCORES
DATE TIME HOME (LIGHT) vs AWAY (DARK) LOCATION / SCORES
2019-01-10 21:00-22:00 Predators  vs I'M FAT  21   vs   31
2019-01-10 22:00-23:00 Villagers  vs 97景成  41   vs   36
2019-01-11 21:00-22:00 ODM  vs 9198  0:20
2019-01-11 22:00-23:00 The Stoners  vs Aces  78   vs   32
2019-01-14 21:00-22:00 Sub2K  vs Team Mix  30   vs   30
2019-01-14 22:00-23:00 SP99  vs 67am  48   vs   28
2019-01-15 21:00-22:00 Laggy B  vs 老鬼  34   vs   24
2019-01-15 22:00-23:00 Laggy P  vs JERZ  55   vs   30
2019-01-19 18:00-19:00 Sub2K  vs 9198  Shek Tong Tsui Sports Centre
2019-01-19 19:00-20:00 Predators  vs 快樂老人  Shek Tong Tsui Sports Centre
2019-01-20 21:00-22:00 ODM  vs Jokers  Hong Kong Park Sports Centre
2019-01-20 22:00-23:00 SP99  vs Aces  Hong Kong Park Sports Centre
2019-01-23 21:00-22:00 The Stoners  vs I'M FAT  Shek Tong Tsui Sports Centre
2019-01-23 22:00-23:00 JERZ  vs 97景成  Shek Tong Tsui Sports Centre
2019-01-25 21:00-22:00 Sub2K  vs Villagers  Hong Kong Park Sports Centre
2019-01-25 22:00-23:00 老鬼  vs 67am  Hong Kong Park Sports Centre

    Contact us | enquiry@sportarts.hk Copyright © 2019 Sportarts Basketball League. All rights reserved.