STANDINGS
【2014-09-30】
隊獎項:小組 冠、亞、季軍獎杯。冠、亞、季軍球隊的球員會獲獎盃和獎牌
季後賽 總冠軍 球員會獲獎盃和獎牌
【2014-09-30】
個人獎項: 小組 設有得分王,助攻王,籃板王,偷波王, 封波王, 效能王和三分王
另增設 季後賽最有價值球員(MVP)


*聯賽規則為勝者勝,若相同分數將計算對賽得失球

• 得分王 POINTS
隊伍 姓名 總得分
I'M FAT Ho Won Ling 27
SP99 Yeung Cheuk Fung 23
SP99 Kan Yu Hang 19
I'M FAT Shum Kwan Pok 18
SP99 Cheng Wai Yeung 14
     

• 三分王 3-POINTERS
隊伍 姓名 總累積
SP99 Yeung Cheuk Fung 3
ACLers Kenneth Kam 2
I'M FAT Alan Tang 1
I'M FAT Kan King Ting 1
SP99 Cheng Wai Yeung 1
     

• 助攻王 ASSISTS
隊伍 姓名 總累積
SP99 Kan Yu Hang 5
I'M FAT Kan King Ting 4
SP99 Yeung Cheuk Fung 4
SP99 Lee Kai Wah 4
ODM Jonathan Chan 2
     

• 籃板王 REBOUNDS
隊伍 姓名 總累積
I'M FAT Ho Won Ling 20
SP99 Yeung Cheuk Fung 19
SP99 Kan Yu Hang 19
ODM Ryan 16
I'M FAT Choi Kin Chung 16
     

• 封波王 BLOCKS
隊伍 姓名 總累積
I'M FAT Shum Kwan Pok 1
SP99 Yeung Cheuk Fung 1
ACLers Gerald Chen 1
ODM Poon Chun Yu 0
ODM Jonathan Chan 0
     

• 偷波王 STEALS
隊伍 姓名 總累積
SP99 Kan Yu Hang 7
SP99 Yeung Cheuk Fung 4
I'M FAT Ho Won Ling 3
SP99 Wong Chi Wai 3
ODM Lam Chung Kit Jeremy 2
     

• 效能王 EFFICIENCY
隊伍 姓名 總累積
I'M FAT Ho Won Ling 41
SP99 Kan Yu Hang 31
SP99 Yeung Cheuk Fung 25
I'M FAT Shum Kwan Pok 18
ODM Ryan 15
     
   
 
    Contact us | enquiry@sportarts.hk Copyright © 2018 Sportarts Basketball League. All rights reserved.