STANDINGS
【2014-09-30】
隊獎項:小組 冠、亞、季軍獎杯。冠、亞、季軍球隊的球員會獲獎盃和獎牌
季後賽 總冠軍 球員會獲獎盃和獎牌
【2014-09-30】
個人獎項: 小組 設有得分王,助攻王,籃板王,偷波王, 封波王, 效能王和三分王
另增設 季後賽最有價值球員(MVP)

• GROUP A CONFERENCE
POS TEAM P W D L PG PA PD PTS STREAK
1 BIF 2 1 0 1 68 83 -15 4 W 1
2 BROMANCE 1 1 0 0 47 25 22 3 W 1
3 澤裕資本 1 1 0 0 0 0 0 3
4 BRUINS 1 0 0 1 36 43 -7 1 L 1
5 YES WATCH 1 0 0 0 0 0 0 0

*聯賽規則為勝者勝,若相同分數將計算對賽得失球

• 得分王 POINTS
隊伍 姓名 總得分
BIF (NC)Chan Chris 23
BROMANCE John Mcanthony Chukwuzitere 21
BROMANCE Leung Chun Yu Godwin 14
BIF Cheng Ki Ngai 13
BRUINS Li Chung Hin 9
     

• 三分王 3-POINTERS
隊伍 姓名 總累積
BROMANCE Leung Chun Yu Godwin 3
BIF (NC)Chan Chris 2
BIF Wong Yuen Tung Gary 1
BROMANCE John Mcanthony Chukwuzitere 1
BROMANCE Cheung Jacky 1
     

• 助攻王 ASSISTS
隊伍 姓名 總累積
BROMANCE Lui Hoi Hong Frankie 7
BIF So Jonathan Chunkit 7
BIF (nc)Lee Tim 3
BIF Cheng Tung Leung Bosco 3
BRUINS Wong Ka Kit 3
     

• 籃板王 REBOUNDS
隊伍 姓名 總累積
BRUINS Chan Calvin Ka Huan 11
BIF Ho Won Ling 9
BIF Chen Ka Yip Walter 9
BIF So Jonathan Chunkit 8
BROMANCE Cheung Jacky 7
     

• 封波王 BLOCKS
隊伍 姓名 總累積
BIF Cheng Tung Leung Bosco 2
BRUINS Chan Calvin Ka Huan 1
BIF Wong Yuen Tung Gary 0
BROMANCE Lui Hoi Hong Frankie 0
BROMANCE Leung Chun Yu Godwin 0
     

• 偷波王 STEALS
隊伍 姓名 總累積
BROMANCE John Mcanthony Chukwuzitere 5
BIF So Jonathan Chunkit 3
BIF Cheng Ki Ngai 3
BIF Cheng Tung Leung Bosco 3
BRUINS Chan Chun Tung 3
     

• 效能王 EFFICIENCY
隊伍 姓名 總累積
BIF (NC)Chan Chris 20
BROMANCE Cheung Jacky 13
BROMANCE John Mcanthony Chukwuzitere 10
BROMANCE Leung Chun Yu Godwin 8
BIF Cheng Ki Ngai 8
     
   
 
    Contact us | enquiry@sportarts.hk Copyright © 2018 Sportarts Basketball League. All rights reserved.