Sportarts Basketball League

RESULTS & LEAGUES

• 最新賽事結果
日期 時間 主隊 (淺色) vs 客隊 (深色)  比 數
2017-07-28 21:00-22:00 BLAZERS  vs UNCLE  36   vs   52
2017-07-28 22:00-23:00 SBU B  vs SJC04  44   vs   42
2017-08-01 21:00-22:00 WSS  vs BAYWATCH  34   vs   24
2017-08-01 22:00-23:00 BLACK PANTHERS  vs KRATOS  14   vs   47
2017-08-02 21:00-22:00 FIRSTIAN  vs MEN UNITED  33   vs   41
2017-08-02 22:00-23:00 蛇皇  vs 興業人  49   vs   38
2017-08-03 21:00-22:00 IKUIKU阿力cool  vs SBU B  20   vs   26
2017-08-03 22:00-23:00 SHABO  vs UNCLE  37   vs   70
2017-08-07 21:00-22:00 SNATCH  vs BLAZERS  44   vs   34
2017-08-07 22:00-23:00 SBU A  vs MEN UNITED  64   vs   30
2017-08-08 21:00-22:00 KRATOS  vs BAYWATCH  45   vs   28
2017-08-08 22:00-23:00 蛇皇  vs SHABO  48   vs   41
2017-08-09 21:00-22:00 FIRSTIAN  vs BLACK PANTHERS  31   vs   15
2017-08-09 22:00-23:00 UNCLE  vs SJC04  65   vs   31
2017-08-15 21:00-22:00 MEN UNITED  vs BAYWATCH  29   vs   32
2017-08-15 22:00-23:00 SNATCH  vs 蛇皇  47   vs   45
2017-08-17 21:00-22:00 IKUIKU阿力cool  vs UNCLE  35   vs   31
2017-08-17 22:00-23:00 WSS  vs BLACK PANTHERS  55   vs   30
2017-08-18 21:00-22:00 興業人  vs SJC04  28   vs   76
2017-08-18 22:00-23:00 SBU B  vs BLAZERS  27   vs   26
2017-08-22 21:00-22:00 FREE AGENTS  vs HYPERSHOOT  21   vs   46
2017-08-22 22:00-23:00 FIRSTIAN  vs SBU A  30   vs   57
2017-08-23 21:00-22:00 WSS  vs MEN UNITED  35   vs   39
2017-08-23 21:00-22:00 BAYWATCH  vs BLACK PANTHERS  20   vs   27
2017-08-23 22:00-23:00 SNATCH  vs UNCLE  39   vs   40
2017-08-23 22:00-23:00 興業人  vs SBU B  29   vs   51
2017-08-24 21:00-22:00 BLAZERS  vs SHABO  30   vs   36
2017-08-24 22:00-23:00 IKUIKU阿力cool  vs SJC04  32   vs   30
2017-08-28 21:00-22:00 KRATOS  vs HYPERSHOOT  28   vs   31
2017-08-28 21:00-22:00 WSS  vs FIRSTIAN  46   vs   33
2017-08-28 22:00-23:00 FREE AGENTS  vs SBU A  22   vs   66
2017-08-28 22:00-23:00 蛇皇  vs SBU B  53   vs   34
2017-08-29 21:00-22:00 HYPERSHOOT  vs BLACK PANTHERS  36   vs   24
2017-08-29 22:00-23:00 興業人  vs SHABO  23   vs   53
2017-08-31 21:00-22:00 IKUIKU阿力cool  vs BLAZERS  36   vs   22
2017-08-31 22:00-23:00 SNATCH  vs SJC04  51   vs   52
2017-09-04 21:00-22:00 BAYWATCH  vs FIRSTIAN  31   vs   35
2017-09-04 22:00-23:00 FREE AGENTS  vs WSS  10   vs   36
2017-09-07 21:00-22:00 IKUIKU阿力cool  vs SHABO  35   vs   27
2017-09-07 22:00-23:00 KRATOS  vs SBU A  24   vs   34
2017-09-11 21:00-22:00 BLAZERS  vs SJC04  24   vs   48
2017-09-11 22:00-23:00 SBU B  vs UNCLE  49   vs   62
2017-09-13 21:00-22:00 FREE AGENTS  vs BLACK PANTHERS  31   vs   25
2017-09-13 22:00-23:00 SNATCH  vs 興業人  59   vs   38
2017-09-18 21:00-22:00 KRATOS  vs MEN UNITED  16   vs   23
2017-09-18 22:00-23:00 蛇皇  vs SJC04  28   vs   31
2017-09-20 21:00-22:00 FREE AGENTS  vs BAYWATCH  31   vs   29
2017-09-20 22:00-23:00 SNATCH  vs SBU B  37   vs   38
2017-09-21 21:00-22:00 FIRSTIAN  vs HYPERSHOOT  30   vs   46
2017-09-21 22:00-23:00 IKUIKU阿力cool  vs 興業人  41   vs   31
2017-09-25 21:00-22:00 MEN UNITED  vs BLACK PANTHERS  14   vs   18
2017-09-25 22:00-23:00 WSS  vs SBU A  27   vs   50
2017-09-27 21:00-22:00 HYPERSHOOT  vs BAYWATCH  20:0
2017-09-27 22:00-23:00 FREE AGENTS  vs FIRSTIAN  17   vs   20
2017-10-03 21:00-22:00 SNATCH  vs SHABO  32   vs   51
2017-10-03 22:00-23:00 SBU A  vs BLACK PANTHERS  88   vs   31
2017-10-10 21:00-22:00 KRATOS  vs FREE AGENTS  65   vs   15
2017-10-10 22:00-23:00 SHABO  vs SBU B  34   vs   42
2017-10-20 21:00-22:00 KRATOS  vs FIRSTIAN  52   vs   40
2017-10-20 22:00-23:00 蛇皇  vs UNCLE  64   vs   40
2017-10-23 21:00-22:00 BLAZERS  vs 興業人  21   vs   36
2017-10-23 22:00-23:00 FREE AGENTS  vs MEN UNITED  10   vs   33
2017-10-30 21:00-22:00 KRATOS  vs WSS  51   vs   36
2017-10-30 22:00-23:00 SBU A  vs BAYWATCH  52   vs   24
2017-10-31 21:00-22:00 MEN UNITED  vs HYPERSHOOT  35   vs   50
2017-10-31 22:00-23:00 SHABO  vs SJC04  52   vs   42
2017-11-07 21:00-22:00 WSS  vs HYPERSHOOT  33   vs   37
2017-11-07 22:00-23:00 UNCLE  vs 興業人  63   vs   50
2017-11-23 21:00-22:00 IKUIKU阿力cool  vs SNATCH  13   vs   37
2017-11-23 22:00-23:00 蛇皇  vs BLAZERS  50   vs   33
2017-11-30 21:00-22:00 HYPERSHOOT  vs SBU A  43   vs   50
2017-11-30 22:00-23:00 IKUIKU阿力cool  vs 蛇皇  40   vs   49
Playoff Stage
2017-12-06 21:00-22:00 SNATCH  vs BLACK PANTHERS  76   vs   23
2017-12-06 22:00-23:00 FREE AGENTS  vs 興業人  34   vs   38
2017-12-07 21:00-22:00 IKUIKU阿力cool  vs KRATOS  49   vs   37
2017-12-07 22:00-23:00 WSS  vs SJC04  57   vs   71
2017-12-12 21:00-22:00 FIRSTIAN  vs SHABO  0:20
2017-12-12 22:00-23:00 SBU A  vs UNCLE  52   vs   44
2017-12-13 21:00-22:00 MEN UNITED  vs SBU B  32   vs   53
2017-12-13 22:00-23:00 蛇皇  vs HYPERSHOOT  46   vs   41
2018-01-15 21:00-22:00 KRATOS  vs MEN UNITED  20:0
2018-01-15 22:00-23:00 FREE AGENTS  vs BLACK PANTHERS  20:0
2018-01-16 21:00-22:00 UNCLE  vs HYPERSHOOT  57   vs   49
2018-01-16 22:00-23:00 WSS  vs FIRSTIAN  38   vs   34
2018-01-24 21:00-22:00 興業人  vs SNATCH  44   vs   61
2018-01-24 22:00-23:00 SJC04  vs SHABO  48   vs   42
2018-01-25 21:00-22:00 IKUIKU阿力cool  vs SBU B  43   vs   37
2018-01-25 22:00-23:00 SBU A  vs 蛇皇  66   vs   55
2018-01-26 22:00-23:00 BLAZERS  vs BAYWATCH  32   vs   29

    Contact us | enquiry@sportarts.hk Copyright © 2018 Sportarts Basketball League. All rights reserved.